Boxeo

MATADERO BORROKA TALDEA

Udalak utzitako eta hitzartutako gune bat da Merkatua, espazioa
autogestionatzen duen batzar batekin. Bertan ez dago liberatutako jenderik,
inork ez du egiten diren jarduerengatik kobratzen, ezta kobratzen ere. Modu
asanblearioan eta militantean funtzionatzen du.
Gune honen barruan, Matadero BorrokaTaldea dago, kirol eta gizarte arloetan
afinitatea duen lagun talde batek sortutako kirol-gunea. Non funtzionatzen
dugun printzipio eta helburu horiekin.
Kirola sustatzen dugu ikuspegi herrikoi eta parte-hartzaile batetik.
Jarduerak autokudeaketaren bidez eta ezagutza erkide eta partekatuaren
sozializazioaren bidez egiten ditugu, horizontalki.

Jarrera faxistak, klasistak, arrazistak, matxistak, LGTBI-fobak, espainolistak …
arbuiatzen ditugu.
Euskal Herriko ama hizkuntzaren erabilera sustatuko dugu, euskara.
Herrien autodeterminazio eskubidea aitortzen dugu.
Beraz, ideia hauek partekatzen ez duen pertsona orok ez du lekurik izango gure
jardueren garapenean.
Zenbait konpromiso eta zeregin ere baditugu:
Erabiltzen den egun bakoitzean erratza pasatu.
Astean behin harrikoa egin.
Materiala ordenatuta eta jasota uztea.
Garatzen ditugun jardueretan parte hartzea


El Merkatua es un espacio cedido y conveniado del ayuntamiento con una
asamblea que autogestiona el espacio. En la cual no hay gente liberada, ni
nadie cobra ni se cobra por las actividades que se llevan a cabo. Funciona de
manera asamblearia y militante.
Dentro de este espacio estamos el Matadero Borroka Taldea, un espacio
deportivo creado por un grupo de gente afín en lo deportivo-social. Donde
funcionamos con estos principios y objetivos.
Fomentamos el deporte desde una perspectiva popular y participativa.
Realizamos las actividades mediante la autogestión, la socialización del
conocimiento común y compartido y de forma horizontal.
Rechazamos actitudes de índole fascistas, clasistas, racistas, machistas,
LGTBI-fobas, españolistas….
Fomentaremos el uso de la lengua madre de Euskal Herria, el euskera.
Reconocemos el derecho de autodeterminación de los pueblos.
Por lo tanto, toda persona que no comparta este ideario no tendrá cabida en el
desarrollo de nuestras actividades
También tenemos ciertos compromisos y quehaceres:
Cada día de uso barrer el tatami.
Fregarlo una vez a la semana.
Dejar el material ordenado y recogido.
Participar en las actividades que desarrollemos.